Veilig drinkwater

Uw gebouw weer volledig in gebruik zonder zorgen over legionellarisico’s?

Als gevolg van leegstand of onderbezetting van gebouwen, hebben ondernemers en gebouwbeheerders te maken met een verhoogd risico op legionellaontwikkeling in de drinkwaterinstallatie en tegelijkertijd met afnemende financiële middelen om dit tegen te gaan.

Dit steunpakket is samengesteld om het zo laagdrempelig mogelijk te maken de nodige preventieve en bestrijdende maatregelen te nemen om legionella-uitbraken en het risico op de veteranenziekte te voorkomen.

Waarom meer kans op legionella?Bekijk de steunpakketten

Initiatiefnemers:

Mogelijk gemaakt door:

Ondersteund door:

Kennispartner:

Voorkomen is beter dan genezen

Geen risico op legionellabesmettingen

Zorg dat de mensen in uw gebouw beschermd zijn tegen het inademen van met legionellabacteriën besmette waternevel. Voorkom het reële risico op de veteranenziekte; een ernstige vorm van longontsteking waar mensen met een zwak gestel aan kunnen overlijden.

Geen hoge, onnodige reinigingskosten

Bij vroegtijdige signalering van legionella in de drinkwaterinstallatie kan het snel worden bestreden. Hiermee voorkomt u hoge kosten voor thermische of chemische reiniging in een later stadium.

Geen risico op onderbreking bedrijfsvoering

Als er sprake is van legionellaproblemen kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Door de juiste maatregelen te nemen voorkomt u mogelijke onderbrekingen.

Steuntje in de rug voor ondernemers: Legionella voorkomen zonder fikse investeringen

Als experts op het gebied van legionella willen Labo Derva, laboratorium voor alle soorten van wateronderzoek, en Holland Water, leverancier van monitorings- en bestrijdingssystemen, mede-ondernemers graag helpen om legionella-uitbraken te voorkomen zonder fikse investeringen vooraf.

Daarvoor hebben we de steunpakketten Intelligente Preventie en Intelligente Bestrijding ontwikkeld. Deze oplossingen hebben tot doel om levensbedreigende legionellabesmettingen te voorkomen tegen zo laag mogelijke kosten.

Steunpakket Intelligente Preventie

Voor gebouwen zonder legionellaproblemen

  • 1 x een monstername + analyse drinkwaterkwaliteit op een consumptief tappunt
  • 2x een monstername + analyse Legionella op aerosolvormende tappunten
  • Opstellen Plan van Aanpak

Dit is inclusief voorrijkosten, determinatiekosten en rapportagekosten.

Direct aanvragen

Steunpakket Intelligente Bestrijding

Voor gebouwen met legionellaproblemen

  • Gebruik gepatenteerd en bewezen monitorings- en bestrijdingssysteem Bifipro®
  • Kopen, leasen of huren mogelijk
  • 25% steunpakketkorting op cataloguswaarde
  • Supersnel geïnstalleerd
  • Gratis onderhoud tot en met 31 december 2020

Bij lease of huur:

  • Eerste 3 maanden gratis
  • Geen investering vooraf
Meer informatie aanvragen

“Verwaarlozing op de korte termijn leidt onvermijdelijk tot hoge kosten op de lange termijn. Het is dus slimmer en goedkoper om het niet zover te laten komen.”

Carnaval voor legionella

In februari, tijdens de jaarlijkse viering van Carnaval, heeft het Coronavirus in alle stilte om zich heen gegrepen, met enorme consequenties voor de volksgezondheid tot gevolg. Voor een vergelijkbare sluipmoordenaar is het nu Carnaval: de legionellabacterie.

Deze natuurlijke bacterie kan schadelijke en levensbedreigende kolonies vormen als water in drinkwaterinstallaties stil komt te staan en langzaam opwarmt.

De perfecte storm

Net nu een enorm verhoogd risico op legionellaontwikkeling zich aandient, zijn de meeste ondernemers – begrijpelijkerwijs – druk met hele andere uitdagingen, zowel inhoudelijk als financieel.

Monitoringsdata toont niet alleen aan dat veel gebouwen inderdaad minder gebruikt worden, maar ook dat preventieve spoelregimes en controle door middel van monsternames door een deel van gebouwbeheerders op een laag pitje zijn gezet.

Holland Water en Labo Derva maken zich zorgen dat deze combinatie van factoren – weinig gebruik van gebouwen, stijgende temperaturen, minder aandacht voor controle, preventie en/of bestrijding, en beperkte financiële middelen – tot ongekende legionellaontwikkeling en uiteindelijk tot legionella- uitbraken gaat leiden nu gebouwen weer (volledig) in gebruik worden genomen.

DEZE EXPERTS HELPEN U GRAAG

Leo de Zeeuw, Holland Water

Oprichter en DGA

Holland Water zorgt ervoor dat drinkwaterinstallaties in gebouwen in België en Nederland schoon en legionellavrij zijn.

“Door de Covid-19 crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, kantoren, sportscholen, campings, fitnesscentra, onderwijsinstellingen en accommodaties van sportverenigingen, op het ogenblik niet of nauwelijks gebruikt. Hierdoor komt het water in de leidingen vaak stil te staan. Met verhoogde kans op legionella-uitbraken als gevolg.”

Ludo Feyen

Ludo Feyen, Labo Derva

Oprichter en zaakvoerder

Ludo is zaakvoerder van Labo Derva NV een gekend onafhankelijk laboratorium in België. Labo Derva is al decennia lang actief als totaalpartner voor alle soorten van wateronderzoek. Het bedrijf verzorgt ook hygiëne controles en stelt gepaste behandelingsmethoden voor. Ook verzorgt Labo Derva opleidingen op het gebied waterbehandeling en – reiniging.

“Legionellapreventie en –bestrijding is, zeker in deze tijd, essentieel! Wij dragen dan ook graag bij aan dit initiatief. Wij verwachten dat het Steunpakket Veilig Drinkwater, net als in Nederland, gretig aftrek zal vinden. Waar Labo Derva kan ondersteunen doet zij dit graag”.

Leo Ummels, UCIP&P

Deskundige Infectiepreventie
Specialismen: waterkwaliteit en het voorkomen van bacteriegroei. Werkt(e) voor diverse ziekenhuizen (o.a. Radboudumc).

“Stilstand van water in ongebruikte of onvoldoende gespoelde leidingen is een bron waarin hoge concentraties ziekmakende bacteriën kunnen ontstaan. Dit proces wordt versterkt door oplopende buitentemperaturen. Er ontstaat bio-film in de waterleidingen waarin de legionellabacterie zich graag nestelt en zich snel vermenigvuldigt. De legionellakolonies die dan ontstaan, kunnen vroeg of laat leiden tot besmettingen van de gebruikers van gebouwen.”

INITIATIEVEN DIE WIJ ONDERSTEUNEN

En Classe

En Classe is een stichting die armoede wil doorbreken door kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. En Classe is actief in Congo waar ze al 16.000 kinderen hielpen met beter onderwijs. Om de veiligheid voor kinderen op scholen te waarborgen tijdens de Covid-19 crisis gebruikt En Classe haar netwerk om kinderen het belang van hygiëne en handen wassen bij te brengen en gratis zeep uit te delen. Holland Water ondersteunt het hygiëneprogramma van En Classe dat vanzelfsprekend valt of staat met schoon en veilig water. Als extra steuntje in de rug zal Holland Water € 100 aan En Classe doneren voor ieder Bifipro® systeem dat als onderdeel van het Steunpakket Veilig Drinkwater afgenomen wordt.

Initiatiefnemers:

Mogelijk gemaakt door:

Ondersteund door:

Kennispartner:

Neem uw gebouw weer volledig in gebruik zonder zorgen over legionella of onnodige kosten.

Ontvang vrijblijvend advies

Deel op social media